Strona Główna BIP Strona Główna
Wolne etaty
 

Kandydaci kierowani na kwalifikację do jednostki wojskowej powinni zabrać ze sobą:

- zaświadczenie od lekarza dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej;
- dowód osobisty;
- książeczkę wojskową;
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
- strój sportowy;

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów 41 27 86 182, 41 27 86 188 lub osobiście
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29.


WKU w Kielcach informuje, że niżej wymienione jednostki wojskowe w 2015 roku prowadzić będą kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy do korpusu szeregowych zawodowych:

JW 4115 GLIWICE - 6 batalion powietrznodesantowy (środa, godzina 8.00)

21 stycznia
18 lutego
18 marca
22 kwietnia
20 maja
17 czerwca
23 września
21 października
18 listopada
02 grudnia


JW 1749 SZCZECIN - 18 batalion powietrznodesantowy

14, 28 stycznia
11, 25 lutego
11, 25 marca
08, 22 kwietnia
06, 20 maja
03, 17 czerwca
09, 23 września
07, 21 października
04, 18 listopada
02, 16 grudnia


JW 4495 KRAKÓW - 16 batalion powietrznodesantowy

13 stycznia
10 lutego
10 marca
14 kwietnia
12 maja
09 czerwca
08 września
13 października
10 listopada
08 grudnia
  
      
JW 4009 KRAKÓW - 6 batalion dowodzenia

03 marca
09 czerwca
02 września
03 listopada

JW 4686 KRAKÓW - 6 batalion logistyczny
20 stycznia
17 lutego
17 marca
21 kwietnia
19 maja
16 czerwca
15 września
20 października
17 listopada
15 grudnia


WKU w Kielcach informuje, że w JW 1551 Sieradz występuje wakat do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych (por./kpt., SW 38A01). Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że w JW 2286 w Opolu występują wakaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych(por./kpt.), wymagane SW: 28B01, 28B02 i w korpusie podoficerów zawodowych (sierż./st.sierż./ mł.chor.), wymagane SW: 34A21, 36A21, 38A21, 54D24. Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 2786 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że w JW 6021 w Warszawie występuje wakat do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów zawodowych (por./kpt.), stanowisko: Kierownik ambulatorium, SW: 40A01. Osoby zainteresowane służbą w ww. JW mogą uzyskać szczegółowych informacji pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że w 1 Ośrodku Radioelektronicznym w Grójcu, występują wolne stanowiska służbowe do zawodowej służby wojskowej, w korpusie oficerów i podoficerów.
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej odbywać się będzie w jednostce wojskowej w m. Grójec, w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Osoby zainteresowane służbą w wyżej wymienionej jednostce wojskowej, mogą uzyskać szczegółowych informacji, pod numerem tel. 41 27 86 182 lub osobiście w WKU w Kielcach.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 17 lutego 2015 r., o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych o specjalnościach logistycznych i pancernych.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 18 marca 2015 r., o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu (34 Brygada Kawalerii Pancernej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych o specjalnościach pancernych, w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego) oraz w korpusie oficerów o specjalnościach pancernych.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 26 marca 2015 r., o godzinie 8.00, w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do chorążego.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 15 kwietnia 2015 r., o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu (34 Brygada Kawalerii Pancernej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych o specjalnościach pancernych oraz w korpusie podoficerów o specjalnościach ratownictwo medyczne (wykształcenie w zakresie ratownictwa medycznego. 


 WKU w Kielcach informuje, że w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu (JW Nr 5700) występują wolne etaty w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych( m. in. w zawodach: ratownik medyczny, kierowca kat. "C", "C+E", elektromechanik, slusarz, kowal).


WKU w Kielcach informuje, że uległy zmianie terminy kwalifikacji w JW 4686 w Krakowie, a mianowicie, zaplanowane na dzień 19 maja,  2 czerwca i 16 czerwca odbędą się 28 maja i 25 czerwca. 


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 20 maja 2015 r., o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych, do grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej oraz technicznej. Kandydaci, którzy nie mają odbytych ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.  


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 18 czerwca 2015 r., o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu (34 Brygada Kawalerii Pancernej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci, którzy nie mają odbytych ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.
Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 29 maja 2015 r. i 12 czerwca 2015, o godzinie 8.30, w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (7 Batalion Kawalerii Powietrznej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych.


WKU w Kielcach informuje, że w dniach 30 czerwca, 7 lipca i 14 lipca, o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie (1 Warszawska Brygada im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych. Szczegółowych informacji na temat wolnych etatów można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefnicznie pod numerem 261 174 182. Osoby, które ukończyły służbę przygotowawczą i będą chcieli pojechać na kwalifikację do JW, muszą mieć odbyte ćwiczenia wojskowe rotacyjne.


WKU w Kielcach informuje, że  w niżej wymienionych jednostkach wojskowych występują wolne stanowiska służbowe, w korpusie szeregowych zawodowych.  Osoby zainteresowane służbą w wymienionych JW, szczegółowych informacji mogą uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (7 Batalion Kawalerii Powietrznej)zaplanowane na dzień 12 czerwca 2015,odbędą się w dniu 10 czerwca 2015.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 18 czerwca 2015 r. o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim (25 Batalion Dowodzenia), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie podoficerów w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.


WKU w Kielcach informuje, że  w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Poznaniu wystepuje wolne stanowisko służbowe, w korpusie oficerów zawodowych:
- DOWÓDCA OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ, STE: porucznik/kapitan, SW: 36A02, poświadczenie bezpieczeństwa "TAJNE".
Szczegółowych informacji na temat wolnego stanowiska można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29, telefonicznie pod numerem 261 174 182 lub w WSzW w Poznaniu 261 572 056.


WKU w Kielcach informuje, że  w Jednostkach 6BPD  odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w dniach:
 - w Jednostce Wojskowej Nr 4009 Kraków (6 Batalion Dowodzenia) w dniu 23 czerwca 2015 r.;
 - w Jednostce Wojskowej Nr 4495 Kraków (16 Batalion Powietrznodesantowy) w dniu 23 czerwca 2015 r.;
 - w Jednostce Wojskowej Nr 4686 Kraków (6 Batalion Logistyczny) w dniu 25 czerwca 2015 r.
Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniach 03 lipca 2015 r., 10.07.2015 r., 17.07.2015 r.o godzinie 8.30, w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (7 Batalion Kawalerii Powietrznej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych. 
Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182. 


WKU w Kielcach informuje, że  w dniach 21 lipca 2015 r., 28 lipca 2015 r.,04 sierpnia 2015 r., 11 sierpnia 2015 r. i 18 sierpnia 2015 r. w godz. 08.00 - 15.00  w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w Warszawie (1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych.
Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniach 14 lipca 2015 r., 18 sierpnia 2015 r. oraz  03 września 2015 r. o godz. 08.00 w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu (34 Brygada Kawalerii Pancernej), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych.
Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że uległy zmianie terminy kwalifikacji w JW 4009 w Krakowie (6 batalion dowodzenia), zaplanowane w miesiącach od września do grudnia.
Ww. kwalifikacje odbędą się w dniach:

- 9 i 22 września;
- 6 i 20 października;
- 3 i 17 listopada;
- 8 i 15 grudnia


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 22 lipca 2015 r., o godzinie 8.00, w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci, którzy nie mają odbytych ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, nie zostaną zakwalifikowani do rozmów. Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że  w każdą środę na terenie 11 pułku artylerii w Węgorzewie, o godzinie 7.30, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych. Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29, telefonicznie pod numerem 261 174 182 lub w 11 pułku artylerii pod numerem telefonu 261 337 132.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniach: 10 sierpnia, 20 sierpnia oraz 27 sierpnia przeprowadzone zostaną kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 3 Batalionie Zmechanizowanym w Zamościu. Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że  w Jednostce Wojskowej 2399 w Świętoszowie, w każdy czwrtek od godz. 8.00, będą się odbywać kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej 10 Brygady Kawaleii Pancernej w Świętoszowie.


WKU w Kielcach informuje, że w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie, od dnia 1 września 2015 r., będą odbywać się w każdy wtorek miesiąca kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 29 lipca 2015 r., o godzinie 8.00, w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci, którzy nie mają odbytych ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.
Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


 WKU w Kielcach informuje, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim (7 Batalion Kawalerii Powietrznej)odbędą się w dniach 04, 11, 18 i 25 września o godzinie 08.30.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 03 września 2015 r. o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 4390 w Tomaszowie Mazowieckim (25 Batalion Dowodzenia), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych oraz podoficerów zawodowych w stopniach: od plutonowego do starszego chorążego.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu 05 sierpnia 2015 r., o godzinie 8.00, w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu, odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie szeregowych zawodowych. Kandydaci, którzy nie mają odbytych ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, nie zostaną zakwalifikowani do rozmów.


WKU w Kielcach informuje, że niżej wymienione jednostki wojskowe w 2015 roku prowadzić będą kwalifikacje dla żołnierzy rezerwy do korpusu szeregowych zawodowych:

JW 4009 KRAKÓW - 6 batalion dowodzenia, ul. Ułanów 43

- 09, 22 września
- 06, 20 października
- 03, 17 listopada
- 08, 15 grudnia


JW 4115 GLIWICE - 6 batalion powietrznodesantowy, ul. Andersa 47

- 09, 23 września
- 07, 21 października
- 04, 18 listopada
- 02, 16 grudnia


JW 4495 KRAKÓW - 16 batalion powietrznodesantowy, ul. Wrocławska 82

- 08, 22 września
- 13, 27 października
- 10, 24 listopada
- 08, 15 grudnia
  

JW 1328 BIELSKO-BIAŁA - 18 batalion powietrznodesanrowy, ul. Bardowskiego 3

- 09, 23 września
- 07, 21 października
- 04, 18 listopada
- 02, 16 grudnia      


JW 4686 KRAKÓW - 6 batalion logistyczny, ul. Głowackiego 11

- 15, 29 września
- 06, 20 października
- 03 listopada
- 01, 15 grudnia


WKU w Kielcach informuje, że w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych: kierowca, Ślusarz, operator, mechanik. Osoby zainteresowane moga uzyskać szczegółowych informacji w WKU w Kielcach, pod numerem telefonu 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że w JW 4092 w Wałczu (100 batalion łączności) wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.  Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowych informacji w WKU w Kielcach, pod numerem telefonu 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że w 22. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku (JW 1128), w dniu 15.09 odbedą się kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


WKU w Kielcach informuje, że w 2. Ośrodku Radioelektronicznym w Przasznyszu wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.  Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowych informacji w WKU w Kielcach, pod numerem telefonu 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że w 5 pułku inżynieryjnym w Szczecinie (JW 2901), w dniu 19.08 i 26.08 odbędą się kwalifikacje kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.


WKU w Kielcach informuje, że  w dniu od dnia 11.09.2015 r.  w Jednostce Wojskowej Nr 2423 w Żaganiu (34 Brygada Kawalerii Pancernej), odbywac się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefonicznie pod numerem 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że w JW 3605 Śrem (6 batalion chemiczny) wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych. Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową mogą zgłaszać się do WKU po skierowanie na kwalifikacje, która odbędzie się w dniu 06.10.2015 r., w JW 3605 Śrem ul. Sikorskiego 2.


WKU w Kielcach informuje, że w JW 3841 w Rzeszowie (1 batalion strzelców podhalańskich)wystepuje wolny etat do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych na stanowisku kucharz.


WKU w Kielcach informuje, że w 16 batalionie saperów w Nisku wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych zawodowych.Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowych informacji w WKU w Kielcach, pod numerem telefonu 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu (JW Nr 5700) występują wolne etaty w korpusie szeregowych zawodowych. Kwalifikacje odbywają się w każdy wtorek miesiąca, o godzinie 8.00.


WKU w Kielcach informuje, że w 2016 roku w 1. Wojskowym Szpitalu Polowym w Bygdoszczy będą występować wolne stanowiska w korpusie podoficerów dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz w korpusie szeregowych zawodowych. Jednym z głównych wymogów do służby na danym stanowiku jest zgoda ochotnika do służby poza granicami kraju.


WKU w Kielcach informuje, że w 6. Batalionie Dowodzenia Sił Powietrznych w m. Śrem wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. Żołnierze rezerwy posiadający prawo jazdy kat. C, CE oraz ci, którzy ukończyli służbę przygotowawczą i odbyli ćwiczenia wojskowe rotacyjne, mogą uzyskać szczegółowych informacji w WKU w Kielcach, pod numerem telefonu 261 174 182.


WKU w Kielcach informuje, że w dniach 22.09, 29.09, 06.10, 13.10, 20.10 i 27.10 o godzinie 8.00, w Jednostce Wojskowej Nr 1230 w WArszawie (1 Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie Wesołej ul. Okuniewska 1), odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej do garnizonu Siedlce i Chełm, w korpusie szeregowych zawodowych.
Szczegółowych informacji na temat wolnych etatów można uzyskać osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach ul. Wesoła 29 lub telefnicznie pod numerem 261 174 182.
Ponadto informujemy, iż osoby, które ukończyły służbę przygotowawczą i będą chcieli pojechać na kwalifikację do JW, muszą mieć odbyte ćwiczenia wojskowe rotacyjne.


WKU w Kielcach informuje, że w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.  Kwalifikacje kandydatów odbędą się w dniu 14.09.2015 r. o godz. 08.00.


WKU w Kielcach informuje, że w 4 Pułku Przeciwlotniczym w Czerwińsku wystepują wolne etaty do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych. sczegółowych informacji o wolnych etatach można uzyskać w WKU , pod numerem telefonu 261 174 182.