Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

 

Od 20 stycznia 2017 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Kielcach i Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kielcach zostały otwarte punkty informacyjne dla ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
W WOJEWÓDZKIM SZTABIE WOJSKOWYM W KIELCACH:


Telefon kontaktowy: 261-174-135,
e-mail: wszwkielce.rzecznik@ron.mil.pl

PUNKT INFORMACYJNY DLA KANDYDATÓW DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
W WOJSKOWEJ KOMENDZIE UZUPEŁNIEŃ W KIELCACH:

Telefon kontaktowy: 261-174-714
e-mail: wkukielce@ron.mil.pl
Szczegółowych informacji na temat WOT udziela  oficer Wydziału Rekrutacji tel. 261 174 712

 


 PROJEKT  "SAMOOBRONA KOBIET"

II EDYCJA SZKOLENIA

Okres zapisów na II edycję szkolenia z zakresu samoobrony kobiet został przedłużony do dnia 8 grudnia

Zajęcia z samoobrony kobiet w ramach II edycji odbędywają się na sali sportowej  Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach - w ramach zajęć pokazowych.

Terminy szkolenia zostaną ustalone przez prowadzącego koordynatora.

Przewidziana liczba zajęć 10 razy po 2 godziny lekcyjne (łącznie 20 godzin lekcyjnych).

Uczestniczki szkolenia obowiązkowo muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do udziału w szkoleniu z samoobrony, które muszą przedstawić na pierwszych zajęciach, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, oraz obuwie i strój sportowy.

Ostatnie zajęcia zostaną przeprowadzone w dniu 21.04.2018 r., na których uczestniczki szkolenia otrzymają certyfikaty.

ZAPRASZAMY KOBIETY ZE ŚRODOWISKA
CYWILNEGO I WOJSKOWEGO

Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela specjalista Wydziału Rekrutacji
tel. 261 174 714, e-mail: d.zygan@ron.mil.pl
*Kliknij w baner aby uzyskać szczegółowe informacje.

 


WKU POSZUKUJE OCHOTNIKÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

 

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach poszukuje ochotników do odbycia służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych, z przewidywanym terminem rozpoczęcia szkolenia w I turnusie od dnia 08 stycznia 2018 r.

 


NAGRODA – 2000 ZŁ

DLA ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY


WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W KIELCACH

 


                                                                   


Zapraszamy na www.obywatel.gov.pl, portal którego głównym celem jest zapewnienie aktualnych i najwyższej jakości informacji na temat usług publicznych realizowanych przez administracjęhttps://obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa


Licznik odwiedzin:

Gości na stronie: